Together we learn, together we grow

Titlul proiectului: “TOGETHER WE LEARN, TOGETHER WE GROW”

Acronim: Together L.& G.

Acțiunea-cheie 2: Parteneriate la scară mică/ de mică anvergură în domeniul educației școlare KA210-SCH

Data de început – data finalizării proiectului: 01.11.2021- 01.11.2023

Site-ul proiectului: https://together-we-learn.tk/

 

Concurs logo: