Reglementari interne

Reglementari Interne

Regulament intern

Prezentarea informatiilor

Organigrama

Echipa Manageriala

 • Director: Profesor Crepcea Claudiu
 • Director adjunct: Profesor ing. Petrean Diana Alina

Consiliul de administratie


Comisia de evaluare si asigurare a calitatii (CEAC) – Coordonator
Lukaci Simona 

Reprezentanții Consiliului profesoral:

Prof. Margan Doina

Prof. Văcariu Luminița

Prof. Șeitan Aura

Reprezentantul părinților:

Reprezentantul comunității locale: 

Reprezentantul sindicatului:

Reprezentantul elevilor:

Personal nedidactic

 • Ardelean Ilonca – Ingrijitor
 • Buzea Elisabeta – Ingrijitor
 • Mates Livia – Ingrijitor
 • Vasin Silvia Aurica – Ingrijitor
 • Stoica Karina Anna – Ingrijitor
 • David Florian – Muncitor Intretinere
 • Gal Florentina – Muncitor Intretinere

Regulamente

 1. Ordin de aprobare a regulamentului
 2. Regulament 2020-2021

Documente Manageriale