PRECIZARI LEGATE DE MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024-2025, aprobată prin O.M.E. nr. 6877/2023

  Lista posturilor didactice declarate vacante/rezervate, complete si incomplete pentru anul scolar 2024-2025 ramase  neocupate dupa sedinta din data de 12.03.2024

Pretransferarea personalului didactic titular, sesiunea 2024

LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE SI INCOMPLETE PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025 RAMASE NEOCUPATE DUPA ETAPA DE MODIFICARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA DETERMINATA DE UN ANIN CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA DE VIABILITATE S POSTULUI/CATERDEI 2024 LISTA IN CURS DE ACTUALIZARE

 

  Modele cereri de mobilitate 2024-2025

  1. Cerere acord transfer, pretransfer, modif repartizare viabilitate post
  2. Cerere transfer, pretransfer consimtit sau la cerere, modif rep pe perioada viabilitatii postului, modificare incadrare 2024-2025

Extras metodologie modificare repartizare viabilitate

Precizari depunere dosare PRT la ISJ TM

Anexa 1

Anexa 2

  Tipizate si Legislatie Pretransfer

Cerere acord transfer, pretransfer, modificare repartizare viabilitate post 2024-2025

Extras metodologie pretransfer

PRT Extras Metodologie CALENDAR

    Adeverinta structura post 2024-2024

   Fisa evaluare mobilitate 2024-2025

 

  MODELE DOCUMENTE PRETRANSFER 2024-2025

ADRESA INSTIINTARE ISJ ACORD PRETRANSFER 2024-2024

MODEL ACORD PRT 2024

RAPORT COMISIE MOBILITATE UNITATE PRT 2024

 

 

    Conditii specifice de ocupare a posturilor didactice a catedrelor vacante

    Pretransferarea personalului didactic titular, sesiunea 2024