Programe şi strategii

 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2018-2023

Echipa de proiect
prof . Tache Marian – director
prof Petrean Diana -Alina- director adjunct
Prof . înv.preșcolar Paulescu Anișoara
Prof.înv.primar Lukaci Simona
Prof.Czabor Noemi
Prof.Budugan Sonia
Prof.Bunoiu Liliana
Adam-Daniela reprezentant Primarie
Țundrea Luminița -reprezentant Consiliul Local
reprezentant elev
Lungu Antoaneta-reprezentant părinți
Secretar șef econ.Baciu Angela
Contabil șef Bugariu Floare
Lider sindical Lengher Mariana Timișoara, 2019

CUPRINS:
ARGUMENT
I. PREZENTAREA LICEULUI
I.1 Scurt istoric
I.2. Profilul actual al școlii
I.3. Repere geografice
I.4. Cultura organizațională
I.5. Perspective oferite absolvenților
II. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
II.1. Contextul politic actual
II.2. Contextul legislativ
II.3. Politici educaționale
III.ANALIZA MEDIULUI INTERN
III.1. Prezentare generală
III.2. Situații statistice – elevi
III.3. Situații statistice profesori
III.4. Organizarea spațiului și dotarea
III.5. Situația bugetului
III.6. Ambianţa din liceu
III.7. Perfecționarea și formarea continuă a profesorilor
IV. ANALIZA P.E.S.T.E. – S.W.O.T.
V. VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE”
VI. MISIUNEA LICEULUI
VII. ŢINTE STRATEGICE
VIII. OPȚIUNI STRATEGICE
IX. OBIECTIVELE SPECIFICE ȚINTELOR ATRATEGICE
X. PLANUL DE DEZVOLTARE AL LICEULUI
X.1. Curriculum şi viaţa şcolară
X.2. Activităţile extracurriculare
X.3. Parteneriate și proiecte
X.4. X.5. Resursele umane
X.5. Programul de promovare al liceului în comunitate
XI.PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE AL LICEULUI TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE”
2018 – 2023
XII. PLAN OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE ŞCOLARĂ
XIII. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

PDI 2018-2023