Acte normative

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modicările şi
completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. nr. 123/2002), Legea reutilizării
informaţiilor din instituţiile publice – http://legislatie.just.ro